Sản phẩm

Đá Xuân Hoà

Đá 1x2

Đá 1x2

148.451/tấn

Đá 0x25

Đá 0x25

130.350/tấn

ĐÁ 0X4

ĐÁ 0X4

74.500VND/tấn

CÁT NGHIỀN

CÁT NGHIỀN

143.000VND/tấn

ĐÁ MI BỤI

ĐÁ MI BỤI

77.182VND/tấn

ĐÁ 037,5

ĐÁ 037,5

124.300VND/tấn

ĐÁ 5X20

ĐÁ 5X20

161.150VND/tấn

ĐÁ 10X19

ĐÁ 10X19

175.450VND/tấn

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

support nam

Nguyễn Xuân Hoà

T: 0913755866

support nam

Lê Xuân Thiết

T: 0919176088